ВЕРО МЕБЕЛ

ВЕРО МЕБЕЛ ЕООД

Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД)
ЕИК/ПИК 175106495
Управител: ВЕРОСЛАВ ИВАНОВ ИВАНОВ
Фирма ВЕРО МЕБЕЛ е основана на 22 Януари 2011 година.
Предмет на дейност:
ПРОИЗВОДСТВО НА БУТИКОВИ МЕБЕЛИ С ЦЕЛ ТЯХНАТА ПРОДАЖБА,
ВНОС И ИЗНОС НА БУТИКОВИ МЕБЕЛИ, ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ,
ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ
ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ,
КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.
Лица за контакт:
Верослав Иванов

Scroll to top